Iniciativa pro snížení rizika chybného připojení

ENFit™ je obchodní značka pro jednotné a celosvětově standardizované konektory aplikačního materiálu enterální výživy. ENFit™ je určený k bezpečnému propojení enterálních sond, setů, stříkaček a dalších zdravotnických prostředků. ENFit™ je výsledkem společné iniciativy asociace GEDSA jejichž filozofií je zavést do praxe konektory zaručující větší bezpečnost pacientů. Nutricia tento přístup podporuje, a proto konektory ENFit™ najdete na všech produktech portfolia Nutricia Flocare®.

Co je to ENFit™?

Přečtěte si o konektoru ENFit™

Videa s ukázkami propojení

Stále ještě potřebujete propojit ENFit™ s jinými konektory systémů pro podávání enterální výživy? Podívejte se na naše videa znázorňující různé využití přechodných konektorů.

Flocare® portfolio

Nutricia poskytuje kompletní systém produktů pro aplikaci sondové enterální výživy. Prohlédněte si naše produkty.

Co přináší nové ENFit™ konektory ve srovnání s předchozími systémy?

UNIKÁTNÍ TVAR

SCHOPNOST UZAMČENÍ

REVERZNÍ KONEKTORY

SOULAD S ISO NORMOU