Často kladené otázky týkající se konektorů ENFit™

Máte stále otázky týkající se systému konektorů ENFit™? Na této stránce najdete odpovědi na často kladené otázky.

Máte další dotazy?

KONTAKTUJTE NÁS

Nutricia a.s.
V parku 2294/2
148 00 Praha 4, Chodov

Info: +420 800 110 001
NAPIŠTE NÁM

 

 

ENFit™ – obecné informace

1. Co je ENFit™?
ENFit™ je registrovaná obchodní známka, kterou jsou celosvětově označovány konektory vyhovující normě ISO 80369-3.
2. Co to je GEDSA?
GEDSA je globální asociace dodavatelů aplikačního materiálu pro podávání enterální výživy (Global Enteral Devices Supplier Association). V této nadnárodní skupině firmy spolupracují na sladění časových harmonogramů a způsobu přechodu na nové ISO kompatibilní konektory (ENFit™) u systémů enterální výživy. Více informací o asociaci naleznete na stránkách stayconnected.org a gedsa.org.
3. Které společnosti přecházejí na ENFit™ a jsou součástí GEDSA?
Jsou to nejvýznamnější výrobci enterální výživy a aplikačního materiálu jako Nutricia, Fresenius, Nestlé, Abbott, Kimberly Clark, Covidien,Vygon a dále také výrobci injekčních stříkaček jako Becton Dickinson a B. Braun. Aktuální seznam naleznete na stránkách gedsa.org.
4. Které části systému pro podávání enterální výživy se týká ENFit™?
ENFit™ ovlivňuje následující komponenty:

  • Aplikační sety pro podávání enterální výživy (pouze konektory ze setu do enterální sondy, netýká se konektoru ze setu do vaku/lahve)
  • Sondy pro podávání enterální výživy (konektory mezi sondou a setem)
  • Medikační port (konektor pro spojení se stříkačkami)
  • Stříkačky (koncovka stříkačky)
5. Proč je potřebný ENFit™?
Cílem ISO 80369-3 (obchodní název ENFit™) je ochrana zdraví pacientů. Hlavní smysl spočívá ve snížení pravděpodobnosti chybného propojení enterálních aplikačních systémů s IV (intravenózními) nebo luerovými systémy.
6. Jak spolu souvisí ENFit™ a ENLock?
ENLock byl standardní druh konektoru systémů pro podávání enterální výživy, který byl rozšířen zejména v EU až do r. 2016. ENFit™ je standardizovaný konektor systémů pro podávání enterální výživy, který je nyní jednotně používaný na celém světě.

Podrobnosti k uvedení Nutricia ENFit™

1. Kdy Nutricia uvedla na trh ENFit™?
Nutricia byla jednou z prvních firem, která zavedla ENFit™ systém na českém a slovenském trhu. Pro český, slovenský a maďarský trh se ENFit™ konektory začaly uvádět ve druhé polovině roku 2015.
Od roku 2015 bylo zahájeno přechodné období, kdy byly výživové sety (včetně medikačního portu) vybaveny současně konektory ENFit™ a přechodovými konektory. Byly zavedeny také stříkačky s konektory ENFit™.

Od roku 2017 jsou všechny stříkačky, sondy a sety vybaveny ENFit™ konektory.

2. Jak se lišilo přechodné období od současné situace?
Přechodné období začalo přibližně ve druhé polovině roku 2015 a trvalo do konce roku 2016, tedy přibližně 12 měsíců.

Hlavní rozdíl nastal u výživových setů – v přechodném období byly přidány na ENFit™ konektory setů dodatečné přechodné konektory – jeden byl umístěn na medikačním portu a druhý na konci výživového setu. Tyto adaptéry zajišťovaly kompatibilitu setů se sondami a stříkačkami stávajících/starých i nových ENFit ™ typů současně.

3. Co se stalo po skončení přechodného období?
Po skončení přechodného období byly uvedeny na trh finální sety (bez přechodných konektorů – adaptérů). U přechodných setů byl nastaven režim doprodeje.
Stříkačky a sondy jsou k dispozici s konektorem ENFit™ už z dřívější doby.
Konektory – adaptéry jsou k dispozici pro objednání jako samostatné položky, aby nedošlo k potížím s kompatibilitou ENFit™ s jinými systémy.
4. Budou mít všechny výživové sety systém ENFit™?
Ano. Stejně jako Nutricia, i ostatní GEDSA partneři převedou své systémy pro podávání enterální výživy na systém ENFit™.
5. Budou mít všechny výživové sondy systém ENFit™?
Ano. Stejně jako Nutricia, i ostatní GEDSA partneři převedou své systémy pro podávání enterální výživy na systém ENFit™.
6. Budou mít také Nutrison vaky/lahve systém ENFit™?
Ne, ENFit™ se těchto částí netýká.
7. Kdy uvedou ENFit™ na trh ostatní společnosti?
Všechny společnosti, patřící do GEDSA, mají podobné časové rozvrhy pro uvedení systému ENFit™ v rámci regionů.

ENFit™ v praxi (konektory & kompatibilita)

1. Jak můžu propojit ENFit™ s ostatními aplikačními systémy enterální výživy?
Pro zajištění bezpečnosti pacientů a pro rychlou a bezproblémovou práci doporučujeme použití ENFit™ na veškerém aplikačním materiálu enterální výživy. Sondy, sety a stříkačky s ENFit™ konektory lze snadno a rychle spojit. Pro případy, kdy je potřeba ENFit™ napojit na jiné systémy konektorů, nabízíme možnost použití přechodných konektorů. Přehrejte si Videa, která ukazují použití konektorů nebo si prohlédněte sekci Produkty.
2. Které konektory budou k dispozici?
V produktovém portfoliu firmy Nutricia bude k prodeji 5 druhů konektorů, sloužících jako náhradní díly. Tyto konektory budou zajišťovat kompatibilitu s ostatními systémy enterální výživy. Přehrejte si Videa, která ukazují použití konektorů nebo si prohlédněte sekci Produkty.
3. Které z nich patřily standardně k přechodovým setům?
ENFit™ přechodové sety byly standardně vybaveny dvěma adaptéry. Jeden z adaptérů byl umístěn na medikační port a druhý na zakončení výživového setu. V současné době již sety přechodné konektory neobsahují.
4. Kde najdu více informací o přechodných konektorech?
Přehrejte si Videa, která ukazují použití konektorů nebo si prohlédněte sekci Produkty.