Kontaktujte nás 

Nutricia a.s.

V parku 2294/2

148 00 Praha 4, Chodov
Česká republika

IČ 63079640, zapsaná v obchodním rejstříku pod spis. značkou B/3207 vedenou u Městského soudu v Praze.

Infolinka: +420 800 110 001

Chcete se na něco zeptat?
Napište nám!

  • Hidden
  • Potvrzuji, že dobrovolně poskytuji své přesné a pravdivé osobní údaje v rozsahu: Jméno, příjmení, email ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, které budou použity za účelem poskytování informačních a marketingových služeb a beru na vědomí, že jsou zpracovávány za účelem nabízení obchodu a služeb v rámci činnosti správce – Nutricia a.s., IČ: 63079640, se sídlem Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3207 – a to buď touto společností, nebo prostřednictvím zpracovatelů. Zároveň jsem si vědom/a, že mám právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu společnosti Nutricia a.s. a dále práva dle § 12 a §21 zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména právo přístupu k osobním údajům, které se mě týkají a právo je opravit, zablokovat, doplnit nebo požadovat jejich likvidaci. Tento souhlas uděluji na dobu 10 let ode dne udělení souhlasu a to bez nároku na jakoukoli odměnu ze strany společnosti Nutricia a.s.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.