Aktuální témata

Third post

Third post

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

read more
Second post

Second post

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

read more
First post

First post

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

read more

Co je to ENFit™?

Přečtěte si o konektoru ENFit™

Videa s ukázkami propojení

Stále ještě potřebujete propojit ENFit™ s jinými konektory systémů pro podávání enterální výživy? Podívejte se na naše videa znázorňující různé využití přechodných konektorů.

Flocare® portfolio

Nutricia poskytuje kompletní systém produktů pro aplikaci sondové enterální výživy. Prohlédněte si naše produkty.

Proč kompletní systém Flocare® ENFit™?

BEZPEČNĚJŠÍ

Eliminace možných selhání lidského faktoru
Používáním kompletního systému Flocare® ENFit™ eliminujete možnost chybného připojení.

RYCHLEJŠÍ

Vzájemně kompatibilní
Používáním kompletního systému Flocare® ENFit™ aplikační materiál propojíte snadno a rychle.

SNADNĚJŠÍ

Bez dodatečných konektorů
Systém Flocare®ENFit™ je vzájemně kompatibilní.
Při používání kompletního systému Flocare® ENFit™ se vyhnete potížím spojeným s výběrem vhodných konektorů pro různé použití.

STANDARDIZOVANÝ

Zaměřen na zvýšení bezpečnosti
a kvality péče o pacienty

Používání bezpečnějších produktů a postupů
je součástí akreditačních standardů
ve zdravotnických zařízeních.